Önemli Tarihler
 • Kongre Tarihleri
  27 - 31 Ekim 2021
 • Bildiri (Sözel ve Poster) Son Gönderim Tarihi
  01 Ekim 2021
 • Bildiri (Sözel ve Poster) Değerlendirme Sonuçları Kabul-Red Bildirim Tarihi
  11 Ekim 2021
 • E-Poster Son Gönderim Tarihi
  15 Ekim 2021

Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Ankemistler,

Sizlere 36. ANKEM Kongresi’nin 27 - 31 Ekim 2021  tarihinde Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel, Marmaris'te gerçekleştirileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kongremizde de çocuk ve erişkinlerde enfeksiyon hastalıkları ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili konular (Tıp, Ezcacılık, Epidemiyoloji,Veterinerlik  vb.)   farklıbilim dallarını içeren multidisipliner ve bütünleyici yaklaşımla ve hasta odaklı olarak ele alınacak; enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik direnci, akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşım, çocukluk ve erişkin aşılamaları, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları başta olmak üzere güncel konular alanlarında yetkin bilim insanları tarafından sunulacak ve hep birlikte tartışılacaktır.

Kongremiz her zaman olduğu gibi ANKEM Meydanı ve Enver Tali Çetin konferansı ile başlayacak, genel oturum ve paneller ve eğitici ve tartışmalı sözel ve poster bildirilerinin yanı sıra bilim ve sanatla koşut olacak yüksek seviyeli sosyal programlar ile sürdürülecektir. Kongrelerin özünü teşkil eden bilimsel sunular (sözel ve poster bildirileri), yetkin bildiri jürileri tarafından yapıcı eleştirel bir yaklaşımla tartışılacak ve değerlendirilecektir.

36. ANKEM Kongremizin her zaman olduğu gibi, sizlerin  katılımı ve katkılarıyla daha da zenginleşeceğine ve yüksek bilimsel düzey ve kalitede geçeceğine inanıyor, kongremize sunu ve katılımları ile destek verecek tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

36. ANKEM Kongresinde birlikte olmak ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Esin ŞENOL
Prof. Dr. Anıl AKTAŞ TAPISIZ
36. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2021