Online Bildiri

Kongreye bildiri sunumu Poster Bildiri ve Sözel Bildiri şeklinde olacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir. Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 27 Temmuz 2021 tarihine kadar Online Sistem aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. Bildiri Gönderimi ile ilgili sorularınız için lütfen Organizasyon Sekretaryasına başvurunuz.

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) en geç 09 Ağustos 2021 tarihinde başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiriler kongre dijital kitabında yayınlanacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Katılım Formu” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 27 Ağustos 2021 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.


Özet Yazım ve Gönderim Kuralları

 • Gönderilecek özet bildirilerin kongre başlıkları ile ilgili olması gerekmektedir.
 • Özet bildirinin içeriği yazarın/yazarların sorumluluğundadır. Bilimsel Danışma Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
 • Bildiri özetleri sunum başlığını, yazar ve yardımcı araştırmacı bilgileri ile e-posta adreslerini içermelidir.
 • Bildiri özetleri kurallara uygun olmalı ve Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma bölümlerini içermelidir.
 • Özetin tamamı başlık, yazarın ad ve adresleri hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir. Özetler Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiri sahibinin bildiri özetini bilimsel ve türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluğunu kontrol ederek göndermesi uygun olacaktır.
 • Sözlü bildirilerin sunum süresi kabul mektupları ile iletilecektir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalı ve yazar/yazarların çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.

Dijital Poster Teknik Özellikleri:

 • Şablona göre gerekli alanların doldurulması mecburidir.
 • JPEG uzantılı Power Point dosyasını 30 Ağustos 2021 tarihine kadar faika.yapici@burkon.com adresine gönderilmelidir.
E-poster Şablonu için Tıklayınız..

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Bildirilerin yayınlanması için belirtilen kayıt tarihine kadar kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular, Sonuç ve Tartışma olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • 36. Ankem Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sisteminden de sonuçları takip edebilirsiniz.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Ek yardım için "444 9 443" veya "0 (224) 233 40 00" nolu telefonu arayabilirsiniz.
36. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2021