Önemli Tarihler

  • Kongre Tarihleri
  • 27 - 31 Ekim 2021
  • Bildiri (Sözel ve Poster) Son Gönderim Tarihi
  • 27 Temmuz 2021
  • Bildiri(Sözel ve Poster) Değerlendirme Sonuçları Kabul-Red Bildirim Tarihi
  • 09 Ağustos 2021
  • İndirimli Kayıt - Konaklama Son Tarihi
  • 27 Ağustos 2021
  • E-Poster Son Gönderim Tarihi
  • 30 Ağustos 2021
Not : E-Poster Son Gönderim Tarihi, Kongre Bilim Kurulu tarafından kabul edilen poster bildirilerin istenilen formatta (ppt veya pptx) son gönderilme tarihidir.
36. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi © 2021